Kurumsal

RMSTURKEY, Mekatronik, Arıza Bakım Onarım Alanında Teknik Servis Hizmeti, Ar-Ge mühendislik hizmetleri, Yazılım, Kronik Arıza Çözümleri, Yedek Parça Tedarik, Özel Amaçlı Makine İmalatı ve genel olarak tüm sektörlerde endüstriyel alanda hizmet veren, yaptğı tüm hizmetlerin arkasında duran bir kuruluştur.

RMSTURKEY Kuruluş amacı ülkemizde endüstriyel otomasyon ve bilgisayar esaslı kontrol sistemleri alanlarında gereksinim duyulan Scada & PLC Sistemleri, Servo motor ve CNC Sistemleri, MCC Panoları, Kontrol Sistemleri, Mekanik ve Hidrolik sistemler ile birlikte, Özel tasarım Makina imalatı Talaşlı imalat aynı zamanda sistem mühendisliği ve proje hizmetleri sunarak Tüm Mekanik imalat ve anahtar teslim Proje , Fabrika Otomasyonu, Gıda Fabrikaları Otomasyonu gibi mevcut sistemin otomasyona dönüştürüldüğü tüm sektörlere, çağdaş teknolojik bilgi ve birikimler eşliğinde gerçekleştirdiği proje ve hizmetlerde kullandığı güncel ve teknolojik cihazlar ile kaliteli üretim, zamanında teslim ve özverili servis ayrıcalıkları ile her türlü imalat, montaj, proje, danışmanlık ve teknik servis alanında hizmet vermektedir.

RMSTURKEY, Çalışmalarında müşteri hedef ve arzularını temel alarak, geliştirdiği sistemler ile endüstrisinin her alanında hizmet vermeye hazır, genç, dinamik ve konusunda uzman bir ekip ile yoluna devam etmektedir. Proje bazlı çalışmaları, iyileştirmeye yönelik sistem çözümleri ve endüstri sektöründe AR-GE çalışmalarına destek olacak donanımların temelden üretimi gibi, konuda ve içerikte sınır tanımayan mühendislik çözümleri ile
RMSTURKEY. temel amacı bu kulvarda her zaman en iyi olmaktır. Otomasyon geliştirme sürecinde
RMSTURKEY otomasyon ve teknoloji gereksinimlerini belirleyerek, spesifik hedef kitlelere yönelik ayrıntılı eylem biçimleri geliştirir, rekabet koşulları çerçevesinde farklılığın ve aşama kaydettirecek teknolojinin yaratılacağı hamleleri belirler ve bu sürecin her aşamasında yaratıcılığı ve özgünlüğü temel ilke olarak kabul eder.

RMSTURKEY, aynı zamanda iş gücü maliyetlerinin düşürülmesi ile ilgili çalışma yapılırken, buna ters orantılı olarak kalite standartlarına bağlı kalınarak üretimin iyileştirilmesi ile ilgilide Ar-Ge çalışmaları yaparak müşterinin daha az maliyetle daha kaliteli ürün hizmet üretimini hedeflemektedir.

RMSTURKEY, verdiği profesyonel bakım yönetimi ile; üretim imalat sektörlerinin plansız arızalar ve kronik arızalar nedeniyle, üretimin aksamalarını, iş gücü maliyetlerinin artmasını, plansız duruşlar yüzünden yaşanılan maddi kayıpları önlemek için alanında uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.

Toplam kalite bizim için temel iş ilkesi ve yaşam felsefesidir. Politikamız, iç ve dış müşterilerimizin ürün ve hizmet beklentilerini sürekli iyileşen performansımızla düşük maliyete, hatasız ve zamanında karşılamaktır. Bunu yaparken işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma konularına büyük önem verilmektedir. Hedefimiz çalışanlarımıza ve toplumumuza güvenli, sağlıklı iş ve yaşam ortamı sağlamaktır.

MİSYONUMUZ

Değişen dünya şartlarında çalışanlarımızın ve müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutarak, Avrupa standartlarında güvenilir ve kaliteli bir hizmet anlayışı ile faaliyet göstermekteyiz.

VİZYONUMUZ

Çağın gerekliliklerine uygun insan sağlığı ve çevre faktörleri gözetilerek müşterilerimize en uygun ve kaliteli hizmeti vererek, araştırmacı ve yenilikçi anlayışla sürekli gelişen önder ve örnek bir kuruluş olmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Faaliyet alanımızda lider olmayı amaç edinmek ve bu amacımıza ulaşmak için çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın görüşlerinden yararlanmak,
 • Müşterilerimizin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçları olan ürünleri kaliteli, güvenilir ve en ekonomik fiyatlarla karşılamak,
 • Satış sonrası hizmetlerimizi ciddiyet ve titizlikle vererek müşteri memnuniyetini ön planda tutmak,
 • Ürünlerimizde malzemelerin en yeni ve kalitelilerini kullanarak teknolojik, güvenilir ve sağlam ürünler üretmek,
 • Ürünlerimizin, güncelliğini ve aranılırlığını sağlamak için gelişmeleri ve yenilikleri sürekli takip etmek,
 • Üretimimizin her safhasında çevreye zarar vermemek,
 • Şirketimizin bu günkü durumuna gelmesinde yardımcı olan çalışanlarımızın memnuniyetini ön planda tutmak politikamızdır.

.ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek,
 • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
 • Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
 • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
 • Sürekli gelişmeyi sağlamak,
 • Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek, Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek,

ÇEVRE POLİTİKAMIZDIR.

İSG POLİTİKAMIZ

 • Kuruluşumuzun bir bütün olarak işi ile ilgili politika ve hedefleri
 • Kuruluşumuzun İSİG tehlikeleri
 • Yasal ve diğer gereklilikler
 • Müşteri, ziyaretçi ve işletme sınırları içerisinde bulunabilecek diğer ilgili tarafların gereksinimleri
 • Kuruluşumuzun geçmiş ve şimdiki İSİG performansı
 • Sürekli gelişim için fırsatlar ve gereksinimler
 • Gerekli kaynaklar
 • Çalışanların katkısı
 • Tedarikçi ve diğer dış personelin katkısı

Kuruluşumuz yukarıda belirtilen kriterleri göz önünde bulundurarak İSİG Politikasını belirlemiştir.

 • Kuruluşumuzun İSİG risklerinin yapısına ve büyüklüğüne uygun,
 • Sürekli iyileştirme için bir taahhüt içeren,
 • En azından yürürlükteki İSİG mevzuatına ve yönetmeliklerine ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyulacağı taahhüdünü içeren kuruluşumuzun İSİG politikası; Çalışanlarımızı bireysel İSİG sorumlulukları konusunda bilinçlendirmek amacıyla tüm çalışanlarımıza duyurulmuştur.